Historia creatur futurum
Historia creatur futurum

Клуб “Краевед”

КЛУБ “КРАЯЗНАВЕЦ”

 

Агульныя палажэнні

 1. Клуб “Краязнавец” – навукова-даследчае аб’яднанне студэнтаў УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, якое дзейнічае на базе гістарычнага факультэта.
 2. Удзельнікам клуба можа стаць кожны студэнт (магістрант, аспірант, супрацоўнік) універсітэта, які падзяляе палажэнні дадзенага статута і прымае актыўны ўдзел у працы аб’яднання.
 3. Клуб ажыццяўляе дзейнасць у супрацоўніцтве з органамі дзяржаўнага кіравання, адукацыйнымі і навукова-даследчымі ўстановамі, грамадскімі арганізацыямі (БРСМ, Прафкам студэнтаў універсітэта і інш.), аддзелам аказання турыстычных паслуг універсітэта.

Мэта і задачы клуба

Мэта клуба

Спрыяць развіццю інтэлектуальнага, духоўнага і грамадзянскага патэнцыялу, прафесійных кампетэнцый, выхаванню патрыятызму і актыўнай жыццёвай пазіцыі студэнтаў.

Задачы:

 • сфарміраваць даследчыя ўменні і навыкі;
 • назапашваць і папулярызаваць веды пра родны край, яго гісторыю і культуру;
 • выхоўваць ашчаднае стаўленне да гісторыка-культурнай спадчыны, пачуццё патрыятызму і гонару за Радзіму.

Асноўныя напрамкі і віды дзейнасці

Напрамкі дзейнасці клуба:

 • гісторыка-краязнаўчыя даследаванні;
 • турысцка-экскурсійны;
 • папулярызатарскі.

Асноўныя віды дзейнасці:

 • навукова-даследчая праца студэнтаў у галіне краязнаўства;
 • выступленне з дакладамі на паседжаннях клуба і навуковых канферэнцыях і семінарах;
 • публікацыя вынікаў даследаванняў у навуковых зборніках;
 • удзел у мерапрыемствах у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны;
 • арганізацыя экскурсій і паходаў па гістарычных мясцінах Віцебшчыны і Беларусі;
 • стварэнне і інфармацыйнае забеспячэнне сайта “Віцебскі край”;
 • правядзенне сустрэч з вядучымі краязнаўцамі і навукоўцамі;
 • папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Віцебшчыны ў СМІ.
 

 

 

Мерапрыемствы:

Ладзяцца сустрэчы з беларускімі краязнаўцамі і навукоўцамі:

Пераможцы VI Рэспубліканскага конкурса творчых работ па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах

На прэзентацыі кнігі “Музеі Віцебска” М.В. Півавара

Сустрэча з настаўнікам СШ № 3 г.Міёры, лаўрэатам прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ”За духоўнае адраджэнне” В.А. Ермалёнкам

Вядзецца ў газеце «Витебский проспект» рубрыкі «Туризм» і «Воскресные прогулки»

     

У межах тыдня факультэта да свята Перамогі сумесна з Віцебскім абласным музеем Героя Савецкага Саюза М.П.Шмырова праводзіцца гісторыка-пазнавальная гульня “Старонкі ваеннай гісторыі” для студэнтаў і навучэнцаў школ г. Віцебска

 

 

 

Рыхтуюцца тэматычныя выпускі насценгазеты «Краязнаўчыя нататкі»

     

«Звездный поход»

     

 Супрацоўніцтва з Віцебскім абласным краязнаўчым музеем і Віцебскім абласным музеем Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова.

Клуб «Краевед» активно принимает участие в подготовке и проведении совместных мероприятий с Витебским областным музеем Героя Советского Союза М.Ф. Шмырёва.

С сентября 2013 года ведется поисковая работа по составлению данных о воинах, погибших на территории Витебской области, информация которая затем вносится в электронную базу данных по Витебской области. За это время было отработано более 5-ти тысяч фамилий по городу Витебску и Витебскому району.

Клуб «Краевед» активно принимает участие в подготовке и проведении совместных мероприятий с Витебским областным музеем Героя Советского Союза М.Ф. Шмырёва.

Члены клуба «Краевед» совместно с сотрудниками музея разработали мультимедийные проекты – «Женщина и война», «Линия Сталина».

Участвуют в военно-исторических реконструкциях совместно с клубом «Товарищи по оружию»

Клуб «Краевед» активно принимает участие в подготовке и проведении совместных мероприятий с Витебским областным музеем Героя Советского Союза М.Ф. Шмырёва.

Выстава “Гісторыя ваеннага мундзіра”, Віцебскі абласны музей Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова

 

Члены клуба ежегодно принимают участие в работе «круглого стола» на тему «Партизанское движение в года Великой Отечественной войны на Витебско-Суражско-Городокской территории», посвященного дню рождения Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева.

Клуб «Краевед» активно принимает участие в подготовке и проведении совместных мероприятий с Витебским областным музеем Героя Советского Союза М.Ф. Шмырёва.

Члены клуба проводят историко-познавательную игру для студентов и школьников «Страницы военной истории».

Принимают участие в музейных акциях «Ночь в музее», «Партизанская елка», «Партизанская свадьба», Партизанский костер»

 

 Музейнае мерапрыемства “Партызанскае вяселле” ў музеі М.П. Шмырова.

     

 “КРАЯЗНАВЕЦ”

Состав клуба

План работы клуба на 2019-2020 учебный год